Di Chile dengan bulan Mac dari pendidikan

Dalam kerangka bulan Mac, sebuah kisah benar menunjukkan jalan menuju pendidikan dalam keganasan

Dibingkai dalam March 1 Multiethnic dan Pluricultural Amerika Latin untuk Non-Kekerasan kisah benar menunjukkan jalan menuju pendidikan dalam nilai-nilai tanpa kekerasan.

Dari EDHURED, bulan Mac disebarkan dan para pendidik didorong untuk berpartisipasi dengan anak-anak mereka, melakukan beberapa inisiatif kreatif berkaitan dengan Non-Kekerasan.

Salah satu tindakan ini adalah perwakilan teater yang disertai oleh kanak-kanak mengenai keperibadian bersejarah mengenai Non-Kekerasan yang dilakukan di Penutupan Kelab Teater Bersejarah 2021.

yang cantik"Persembahan kreatif penyiasatan sejarah rujukan tanpa kekerasan, oleh kanak-kanak perempuan dan lelaki Kelab Teater Sejarah”.

Leave a comment