Selepas Mac di Costa Rica

Kesinambungan dengan perbincangan Paksi 1 tematik Forum, Kebijaksanaan Masyarakat Adat

Pada 8 Oktober, March 1 Multiethnic dan Pluricultural Amerika Latin untuk Non-Kekerasan, Paksi Tema 1 Forum dilanjutkan, Kebijaksanaan Orang Asal, menuju hidup bersama tanpa kekerasan yang berbilang budaya.

Hidup bersama pelbagai budaya secara harmoni, penilaian sumbangan nenek moyang bandar-bandar asal dan bagaimana antara budaya dapat memberi kita kemungkinan memasukkan sumbangan ini ke masa depan tanpa kekerasan yang kita mahukan untuk Amerika Latin.

2 ulasan tentang "Selepas Mac di Costa Rica"

Leave a comment