Aktiviti untuk Keamanan di Palmira, Colombia

Di Palmira, selaras dengan 2 World March, acara bermaklumat dan jalan untuk Keamanan sedang dijalankan 

Di Palmira, akta bermaklumat telah disediakan yang dihadiri oleh orang 90.

Di sana, sekretaris pendidikan Palmira dan pasukan kerjanya bergabung, serta sekumpulan psikologi yang ditugaskan untuk bekerjasama 2ª World March.

Mac yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Pekerjaan

Dianjurkan oleh Pusat Pengajian Pekerjaan Palmira (Ketua Pegawai Eksekutif) dan dalam penyelarasan dengan Kementerian Pendidikan Palmira, perarakan diadakan pada hari Khamis, November 14.

Ia merupakan perbuatan dalam tindakan sokongan kepada 2 World March, yang bermula di Hutan Perbandaran, melawat 31 Street sehingga perlumbaan 30, Taman Bolivar.

Simbolik "Pact for Peace and Nonviolence" telah diadakan di sana, sebagai tambahan kepada aktiviti kebudayaan dan seni.

Dalam hal ini, Margarita María Molina Zamora, Pengarah Pusat Pengajian Pekerjaan, Ketua Pegawai Eksekutif, berkata bahawa "perarakan yang hebat adalah untuk beribu-ribu orang Palmiran yang percaya bahawa perubahan dalam proses mesti melibatkan penyertaan, supaya dunia berubah."

Leave a comment